• 17 LUT 19

  Protetyka

  Leczenie protetyczne umożliwia odtworzenie utraconych tkanek zęba jak i uzupełnienie brakujących zębów.

  Wykonujemy prace protetyczne w pełnym zakresie:

  • protetyka na implantach
  • korony, mosty ceramiczne, korony pełnoceramiczne
  • licówki porcelanowe
  • protezy szkieletowe
  • protezy całkowite częściowe i naprawy