Skip to content

Warunki współpracy i gwarancji

Nasza przychodnia świadczy pełną opiekę stomatologiczną. Gwarantujemy Państwu usługi najwyższej jakości przy udziale wysoko wykwalifikowanej kadry za pomocą wysokiej jakości sprzętu i materiałów.

Warunki współpracy
Z naszej strony zapewniamy Państwu:
 • najwyższą jakość naszej pracy
 • pracę specjalistycznym sprzętem i materiałami najwyższej jakości
 • gwarancję na wykonaną usługę przy zachowaniu warunków gwarancji
 • bezpłatne przeglądy jamy ustnej
 • bezpłatne powtórzenie zabiegu w okresie gwarancyjnym przy stosowaniu się do zaleceń i zasad gwarancji
 • terminowość i punktualność wizyt. W przypadku opóźnień będą Państwo o tym fakcie informowani
 • szybką interwencję w awaryjnej sytuacji (utrata wypełnienia, złamanie korony, pęknięcie protezy itp.)
 • wizyty potwierdzamy telefonicznie.
Od pacjentów wymagamy:
 • stosowania się do zaleceń i zasad wymaganych przez lekarza. W przypadku braku ich stosowania usługi tracą gwarancję
 • utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej
 • systematycznej kontroli i usuwania złogów wg zaleceń lekarza (zaleca się co 6 m-cy)
 • przestrzegania terminu i godzin wizyty. Pacjent zobowiązuje się zawiadomić przychodnię co najmniej 6 godzin wcześniej przed planowaną godziną wizyty o braku możliwości przybycia
Warunki gwarancji
WYPEŁNIENIA – okres gwarancji 12 m-cy
 • przeprowadzenie i zakończenie pełnego zakresu leczenia zgodnie z planem leczenia
 • utrzymania odpowiedniej higieny jamy ustnej
 • obecność na wyznaczonych wizytach kontrolnych – min. co 6 m-cy
 • przestrzeganie zaleceń lekarza/higienistki
 • systematyczne usuwanie złogów
 • wykonywanie niezbędnych zdjęć RTG
PROTETYKA – okres gwarancji 24 m-ce
 • przeprowadzenie i zakończenie pełnego zakresu leczenia zgodnie z planem leczenia
 • utrzymania odpowiedniej higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
 • przestrzeganie zaleceń lekarza
 • systematyczne usuwanie złogów
 • obecność na wyznaczonych wizytach kontrolnych
 • prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie uzupełnień protetycznych
 • naprawa we własnym zakresie zrywa umowę gwarancji (gwarancja nie dotyczy napraw)

Dokumentem stwierdzającym prawo do reklamacji jest karta pacjenta zawierająca niezbędne informacje do jej uzyskania.