Skip to content

Tomografia komputerowa 3D i RTG zębów

W naszej klinice posiadamy zaawansowany i najbardziej wszechstronny system obrazowania radiologicznego dostępny
obecnie na rynku X -MIND TRIUM firmy Acteon

Obecnie możemy wykonywać badania

  • tomografia 3D CBCT –
    różnych pól obrazowania zębów
  • zdjęcie pantomograficzne 2D
  • zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych
  • zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe
  • rtg zęba, punktowe zdjęcia zębów
Co nas wyróżnia:
WYSOKA JAKOŚĆ OBRAZU
PROGRAM DO PLANOWANIA IMPLANTÓW
WYSOCE ZAAWANSOWANE OPRAGRAMOWANIE 3D
Zdjęcia rentgenowskie wykonuje się na potrzeby leczenia endodontycznego, zachowawczego przy uzupełnianiu ubytków, ortodontycznego, protetycznego, zabiegach chirurgicznych czy przy wszczepianiu implantów, a także innych zabiegach wymagających dokładnego obrazowania łuków zębowych i okolicznych struktur. Zapewniamy przystępne ceny zdjęć RTG zębów.

Nasi Pacjenci otrzymują zdjęcie CD wraz z programem z opcją edytowania i zapisywania zmian naniesionych przez lekarza w czasie badania. Dodatkowo wbudowana w program biblioteka implantów wraz z łącznikami różnych firm pozwala na planowanie implantologiczne Dzięki tomografii komputerowej możemy zagwarantować Państwu doskonały i precyzyjny obraz badania.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko, opracowane zgodnie z art. 32C pkt.2 ustawy Prawo atomowe ( Dz. U. 2021 poz. 1941 ze zm.)

  1. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w medycznej pracowni rentgenowskiej, zgodnie Z zasadą ALARA wg której zapobiega narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a W przypadku braku zapobieżenia takim sytuacjom –  ogranicza ich skutki do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.
  2. Urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące w medycznej pracowni rentgenowskiej są stacjonarne aparaty stomatologiczne: wewnątrzustny oraz panoramiczny z przystawką cefalometryczną.
  3. Zgodnie z obliczeniami ochronności osłon stałych (pozytywna opinia PWIS w Łodzi i pomiarami środowiska otoczenia gabinetów, osłony stałe (w tym stropy, ściany i drzwi) spełniają swoje wymagania. Podczas. ekspozycji, osoby znajdujące się poza gabinetem, w którym zainstalowany jest aparat, są bezpieczne.

WNIOSEK: Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach jest zgodna z zasadą ALARA, narażenie na promieniowanie jonizujące jest akceptowalne. Nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ogółu ludności środowisko.